วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

                  
ชื่อ นางสาวรุสนีรา  มะมิง
ชื่อเล่น นีรา
ภูมิลำเนาเดิม 40 ม.1 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณะครุศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย ชั้นปีที่ 5
สถานที่ฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30 สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ระดับชั้นที่สอน ประถมศึกษาปีที่ 5
คติ อุปสรรค เป็นเหมือนเงา ที่มักจะใหญ่ตามความสำเร็จ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น