วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน

บันทึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๑
โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐  เขตเทศบาล / อบจ.

สิ่งที่ได้เรียนรู้
-ช่วยงานฝ่ายวิชาการจัดตารางเรียน/ตารางสอน
-เข้าร่วมประชุมพร่วมกับครูและบุคคลากรในโรงเรียน
-จัดสถานที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
-ควบคุมชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
-ควบนักเรียนทำความสะอาดตอนเช้าตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ
-ช่วยครูพี่เลี้ยงเขียนรายชื่อนักเรียน
-ช่วยแม่บ้านตักข้าวให้นักเรียน
- จัดบอร์ดนิเทศน์วันวิสาขบูชา
-ตอนเช้ารอรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน/ตอนเย็นส่งนักเรียนกลับบ้าน
-พานักเรียนไปโรงละครที่สนามกีฬาหน้าเมือง
-ช่วยคุมน้องอนุบาล2

ผลการปฏิบัติงาน
-ได้ฝึกเกี่ยวกับภาระงานด้านวิชาการ
-รับทราบภาระงานของครูประจำชั้น/ครูประจำวิชาและภาระงานในโรงเรียน
-มีส่วนร่วมในการจัดสถานที่ร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน

อุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
-ไม่ถนัดในเรื่องของการจัดตารางรางสอนของครู/ตารางเรียนของนักเรียน
แนวทางแก้ปัญหา
-ศึกษาเรียนรู้จากครูฝ่ายวิชาการ
-ดูตารางเวลาให้ตรงกับคาบว่างของครู
เช็คจำนวนคาบสอนของครูแต่ละคน 

 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น