วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตารางสอนโรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30 ปีการศึกษา 2555


นักศึกษาฝึกสอนนางสาวรุสนีรา  มะมิง

ชั่วโมง
วัน
1
08.30-09.30
2
09.30-10.30
3
10.30-11.30
พักเที่ยง
4
12.30-13.30
5
13.30-14.30
6
14.30-15.30
จันทร์

ภาษาไทย
5/2
อังคาร
ภาษาไทย
5/2


ภาษาไทย
5/2


พุธ
าษาไทย
5/1

ภาษาไทย
5/1
ภาษาไทย
5/2


พฤหัสบดี
ภาษาไทย
5/2
ภาษาไทย
5/1

ภาษาไทย
5/1


ศุกร์ภาษาไทย
5/1ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น