วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปงาน สัปดาห์ ที่ 3-5
-รับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-ส่งนักเรียนขึ้นรถกลับบ้าน
-คุมนักเรียนหน้าทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมหน้าเสาธง
-จัดพานดอกไม้วันไหว้ครูร่วมกันนักเรียน
-จัดเวที / ผูกผ้า งานไหว้ครู
-เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูร่วมกับครุและนักเรียน
-รับฝากออมทรัพย์
-ประชุมนักเรียนและจัดกิจกรรมร่วมกับครู
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น